شرکت بدر آباد خمین

شرکت بدر آباد خمین

شرکت رسا باتری در سال 1393باسرمایه گذاری بخش خصوصی وبا استفاده از تکنولوژی روز دنیا و پرسنل کارآمد در زمینه تولید باطری خودرو تاسیس گردید وپس از دریافت مجوزهای لازم و اخذ گواهینامه استاندارد ملی ایران و همچنین دریافت گواهینامه های مدیریت کیفیت و زیست محیطی فعالیت خودرا در زمینه تولید باتری و فروش باطری آغاز نمود وهمینک در راه توسعه و پیشبرد اهداف شرکت گام بر میدارد.

مرتضی محمدی

شرکت رسا باتری امیر

شرکت رسا باتری امیر

شرکت رسا باتری در سال 1393باسرمایه گذاری بخش خصوصی وبا استفاده از تکنولوژی روز دنیا و پرسنل کارآمد در زمینه تولید باطری خودرو تاسیس گردید وپس از دریافت مجوزهای لازم و اخذ گواهینامه استاندارد ملی ایران و همچنین دریافت گواهینامه های مدیریت کیفیت و زیست محیطی فعالیت خودرا در زمینه تولید باتری و فروش باطری آغاز نمود وهمینک در راه توسعه و پیشبرد اهداف شرکت گام بر میدارد.

محمد کاظمی

شرکت ایمن باتری جنوب

صبا باتری

شرکت ایمن باتری جنوب

محمد جواد محمدی

شرکت پایا باتری اروند

شرکت پایا باتری اروند

شرکت پایا باتری اروند

 

 

 

افشار

شرکت بیان باتری اروند

شرگت بیان باتری اروند

شرکت بیان باتری اروند

ابوالفضل پروانه

به بالای صفحه بردن