هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان باتری ایران

بر طبق اگهی روزنامه رسمی شماره 139730400901105979 مورخ 0000/00/00 ، اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان باتری ایران بمدت 3 سال از تاریخ 0000/00/00 به مدت 3 سال انتخاب گردیدند.
flipbox-image
خزانه دار و عضو هیئت مدیره - علی اکبر غفوری منش

علی اکبر غفوری منش
رئیس هیئت مدیره

عکس آقای هاشمی

سید مصطفی هاشمی گلپایگانی
نائب رئیس هیئت مدیره

نائب رئیس هیئت مدیره - عباس سید مقیم

عباس سید مقیم
خزانه دار و عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره - داریوش امانیان

داریوش امانیان
منشی و عضو هیئت مدیره

عضو علی البدل هیئت مدیره - سعید صدیقی بناب

سعید صدیقی بناب
عضو هیئت مدیره

منشی و عضو هیئت مدیره - محمد رضا فلاح زیارانی

محمد رضا فلاح زیارانی
عضو علی البدل هیئت مدیره

وحید راد
عضو علی البدل هیئت مدیره

به بالای صفحه بردن