جلسه مشترک سازندگان باتری یو‌ پی اس با تولیدکنندگان دستگاههای یو پی اس به منظور همگرایی بیشتر در راستای تامین باتری از داخل کشور در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۳۱ ساعت ۱۶ تشکیل گردید.