انجمن تولیدکنندگان باتری

بر طبق اگهی روزنامه رسمی شماره 139730400901105979 مورخ 30/09/1397 تاسیس موسسه غیر تجاری انجمن تولیدکنندگان باتری در تاریخ 01/10/1397 به شماره ثبت 46141 به شناسه ملی 14008023009 ثبت گردید
flipbox-image
رئیس هیئت مدیره - سید مجید هدایت

سید مجید هدایت
رئیس هیئت مدیره

نائب رئیس هیئت مدیره - عباس سید مقیم

سید عباس سید مقیم
نائب رئیس هیئت مدیره

خزانه دار و عضو هیئت مدیره - علی اکبر غفوری منش

علی اکبر غفوری منش
خزانه دار و عضو هیئت مدیره

منشی و عضو هیئت مدیره - مصطفی فلاح زیارانی

مصطفی فلاح زیارانی
منشی و عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره - داریوش امانیان

داریوش امانیان
عضو هیئت مدیره

عضو علی البدل هیئت مدیره - سعید صدیقی بناب

سعید صدیقی بناب
عضو علی البدل
عضو هیئت مدیره

عضو علی البدل هیئت مدیره - شاهرخ رضایی امیری

شاهرخ رضائی امیری
عضو علی البدل
عضو هیئت مدیره

به بالای صفحه بردن