اولین جلسه انجمن در سال 98

جلسه هیئت مدیره انجمن در مورخ 01/12/97 راس ساعت 2 بعد از ظهر با حضور آقایان سید مجید هدایت – عباس سید مقیم – علی اکبر غفوری منش – داریوش امانیان – مصطفی فلاح زیارانی تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

  • آقای محمدرضا عربان بعنوان دبیر انجمن به مدت یکسال انتخاب گردیدند.
  • مقرر شد جهت خرید محل انجمن اقدام و در جلسه بعدی هیئت مدیره مطرح و تصمیم گیری لازم بعمل آید.
  • جلسه راس ساعت 4 بعداز ظهر با صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.