بررسی افق پیش روی بازار و صنعت باتری طی سال 1400 در گفتگو دبیر انجمن با روزنامه دنیای خودرو

افزایش 20 درصدی قیمت ها و سیاست صادرات باتری

بازار باتری طی فصل های سرد سال با کاهش تقاضا مواجه می شود و این در حالی است که با ورود به ماه های گرم سال این بازار مجدد رونق می گیرد. به همین دلیل افزایش تقاضا برای باتری طی ماه های آینده به راحتی قابل پیش بینی است؛ هر چند ممکن است باتری نیز مانند بسیاری از محصولات دیگر با افزایش قیمت مواجه شود، چرا که در این بخش نیز با توجه به افزایش دستمزدها و تعرفه های گمرکی باتری طی سال جاری تغییرات قیمت حتمی خواهد بود.
در خصوص پیش بینی وضعیت بازار باتری آقای مهدی کامکار دبیر انجمن تولیدکنندگان باتری ایران در مصاحبه خود با روزنامه « دنیای خودرو » به این موضوع اشاره نمودند که با توجه به سفرهای نوروزی، بازار رونق گرفته و پس از ماه مبارک رمضان و شروع فصل گرما تقاضا برای باتری نسبت به تابستان گذشته بیشتر خواهد شد. ایشان در ادامه در خصوص تغییرات قیمتی بازار و افزایش هزینه های تولید باتری نیز با اشاره به افزایش قیمت دستمزد ها تصریح نمودند که افزایش دستمزدها و هزینه های آب ، برق ، حمل و نقل و محاسبه اقلام مصرفی خارجی مورد نیاز با نرخ ارز به احتمال زیاد موجب افزایش قیمت ها خواهد شد. همچنین مطابق با بودجه سال 1400 افزایش تعرفه های گمرکی را نیز تجربه خواهیم کرد که به تبغ آن افزایش حدوداً 20 درصدی قیمت در این بخش دور از انتظار نیست.
ایشان همچنین در خصوص شعار سال 1400 و بحث افزایش تولید نیز اظهار نمودند که با توجه به شعار سال در خصوص رفع موانع تولید و راه اندازی خطوط تولید جدید و صادرات ، افزایش تولید به میزان 30 درصد پیش بینی می شود و تولیدکنندگان باید بازاریابی برای مازاد تولید محصولات خود را جزو سیاست های کاری خود قرار دهند.
در خصوص جهش تولید در خوروسازی و افزایش تقاضا برای باتری نیز ایشان تأکید نمودند که افزایش تیراژ تولید خودروسازان در سال جاری از یک میلیون به یک و نیم میلیون دستگاه خودرو جزو سیاست ها بوده و تولیدکنندگان باتری باید برای تأمین نیاز خودروسازان برنامه ریزی های لازم را داشته باشند.

روزنامه دنیای خودرو شماره 1387 چاپ دونشبه مورخ 1400/01/16