برگزاری مجمع عمومی سالیانه انجمن

مجمع عمومی سالیانه انجمن تولیدکنندگان باتری ایران

مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن با حضور اعضاء محترم انجمن و نماینده محترم اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران در روز چهارشنبه مورخ 1401/04/15 در محل هتل پارسان انقلاب برگزار گردید.

دستور جلسه : 

  • استماع گزار عملکرد هیئت مدیره ، خزانه دار و بازرس 
  • تصویب صورت های مالی منتهی به 1400/12/29
  • تعیین ورودیه و حق عضویت سالیانه اعضاء
  • انتخاب روزنامه کثیر الانتشار
  • انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
  • سایر موارد

  جلسه پس از انتخاب اعضاء هیئت رئیسه با قرائت آیاتی چند از کلام ا… مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران در ساعت 11 آغاز گردید. در ادامه گزارش عملکرد هیئت مدیره و فعالیت های انجام شده در انجمن توسط دبیر به سمع نظر اعضا محترم حاضر در مجمع رسانده شد. 
گزارش صورت های مالی انجمن توسط دبیر انجمن قرائت و توضیحات لازم ارائه گردید و در ادامه گزارش بازرس در  خصوص تایید صورت های مالی و گزارش عملکرد هیئت مدیره قرائت گردید ؛ پس از رای گیری با تایید اکثریت اعضا محترم ، صورت های مالی منتهی به بیست و نهم اسفند ماه 1400 به تصویب رسید.

در خصوص تعیین ورودیه و حق عضویت اعضا ، پس از بحث و بررسی و استماع نقطه نظرات اعضاء محترم : 

  • ورودیه به مبلغ 3.000.000 تومان
  • حق عضویت سالانه اعضاء به مبلغ 15.000.000 تومان 

تعیین و به تصویب گردید.

در ادامه جلسه ، روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانشار تعیین و تصویب گردید.

در خصوص انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسین اصلی و علی البدل انجمن ، پس از پایان رای گیری نتایج به شرح ذیل تعیین گردید :

  • آقای قربان قورت بیگلو به عنوان بازرس اصلی انجمن
  • آقای محمدصادق علامی به عنوان بازرس علی البدل انجمن

انتخاب گردیدند.

جلسه با ذکر صلوات بر حضرت محمد و آل محمد (ص) در ساعت 13:30 به پایان رسید.

Previous slide
Next slide