اعضاء تولیدکننده باتری های صنعتی و ساکن

شرکت توسعه منابع انرژی توان

جناب آقای افشین نادری شریف

شرکت نیان باتری خاوران

جناب آقای غلامرضا صباغی

شرکت نیرو گستران خراسان

جناب آقای وحید فرهادی نژاد

شرکت پلاتین ایران

جناب آقای حمید رئیسی

شرکت صنعت رایان پارس

جناب آقای مهدی موحد

شرکت صنایع الکترونیک فاران

جناب آقای حمیدرضا ادیبی

شرکت پویان پیل پرتو ماندگار

جناب آقای ایمان احمدی

شرکت مهندسی و ساخت پرداس انرژی

جناب آقای بهروز کفش دار

شرکت صنایع باتری سازی ساینا

جناب آقای محمدصادق علامی

شرکت همند نیرو گسیل

جناب آقای سید احمد امیری

شرکت بازرگانی اشجع باتری

جناب آقای مهدی اشجع

شرکت ابزار پیشرفته نیرو امتداد

جناب آقای عباس حسنی آذر

شرکت نوآوران علمی و صنعتی آکو

جناب آقای محمدحسین بهرامی

شرکت فناپ تک

جناب آقای حیدر مُغنی

شرکت بهین صنایع فاران انرژی

جناب آقای علی نعیمی

شرکت مهندسی زی نر

جناب آقای ناصر میرحبیبی

شرکت نیرو شتاب سپاهان

جناب آقای تورج دهقانپور

شرکت توان پشتیبان انرژی

جناب آقای محسن فلاح