اعضاء تولیدکننده باتری های صنعتی و ساکن

شرکت توسعه منابع انرژی توان

جناب آقای سید مصطفی هاشمی

شرکت نیان باتری خاوران

جناب آقای وحید فرهادی نژاد

شرکت پلاتین ایران

جناب آقای حمید رئیسی

شرکت صنعت رایان پارس (هیتاکو)

جناب آقای مهدی موحد جگرکندی

شرکت صنایع الکترونیک فاران

جناب آقای حمید رضا ادیبی

شرکت پویان پیل پرتو ماندگار

جناب آقای مرتضی یدالهی

شرکت بینا باتری نوین پردازان

جناب آقای حسن ثبتی

شرکت مهندسی و ساخت پرداس انرژی

جناب آقای بهروز کفش دار

شرکت صنایع باتری سازی ساینا

جناب آقای محمد صادق علامی

شرکت فن آوران گوهر شرق

جناب آقای محمد مهدی مهرابی

شرکت همند نیرو گسیل

جناب آقای سید احمد امیری

شرکت بازرگانی اشجع باتری

جناب آقای مهدی اشجع

شرکت ابزار پیشرفته نیرو امتداد

جناب آقای عباس حسنی آذر

شرکت نیروگستران خراسان

جناب آقای وحید فرهادی نژاد

شرکت فناپ تک

جناب آقای حیدر مُغنی

شرکت بهین صنایع فاران انرژی

جناب آقای علی نعیمی

شرکت نوآوران علمی و صنعتی آکو

جناب آقای محمد حسین بهرامی