جلسه مشترک سازندگان باتری یو‌ پی اس با تولیدکنندگان

جلسه مشترک سازندگان باتری یو‌ پی اس با تولیدکنندگان دستگاههای یو پی اس به منظور همگرایی بیشتر در راستای تامین باتری از داخل کشور در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۳۱ ساعت ۱۶ تشکیل گردید.