فرم عضویت افتخاری

شرایط عضویت

 
 • كليه اشخاص حقيقي و حقوقي پس از تصويب هيئت مديره انجمن به عضويت انجمن پذيرفته مي شوند.

 • اعضای حقیقی فاقد حق رأی می باشند و می توانند در جلسات مجامع عمومی و کمیسیون های تخصصی شرکت و نقطه نظرات کارشناسی خود را در جهت هر چه پربار نمودن جلسات ابراز نمایند.

 

مراحل عضویت

       ارسال نامه درخواست عضویت رسمی در انجمن تولیدکنندگان باتری ایران به همراه مدارک مورد نیاز
لازم به توضیح است ، پس از بررسی نامه درخواست و مدارک در هیئت مدیره ، نتیجه نهایی به شرکت / شخص متقاضی عضویت افتخاری اعلام می گردد.

شخاص حقوقی : 

 • اصل نامه درخواست عضویت 
 • تکمیل و ارسال فرم عضویت افتخاری و منشور اخلاقی  
 • تصویر شناسنامه و کارت ملی و عکس پرسنلی مدیرعامل  
 • تصویر آگهی تأسیس
 • تصویر پروانه بهره برداری
 • تصویر آخرین تغییرات روزنامه رسمی
 • رزومه و سوابق فعالیت شرکت

شخاص حقیقی : 

 • اصل نامه درخواست عضویت 
 • تکمیل و ارسال فرم عضویت افتخاری  
 • تصویر شناسنامه و کارت ملی و عکس پرسنلی مدیرعامل
 • تصویر آخرین مدارک تحصیلی و دانشگاهی 
 • رزومه و سوابق فعالیت