۷۵ درصد مشکلات تولید در حوزه بانکی است

به گفته معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان صمت استان تهران، حدود ۷۵ درصد مشکلات تولید در حوزه بانکی است و تعیین و تکلیف بدهی‌های معوق و درخواست تسهیلات در رتبه‌های نخست مشکلات قرار دارند.

رضا سعیدی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بحث رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی از سال ۱۳۹۷ بر اساس قوانین ماده ۶۱ و ۶۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر که مصوبه مجلس هم بود، جلسات کارگروه‌های رفع موانع تولید شکل گرفت. البته از سال ۱۳۹۴ این اقدامات انجام می‌شد، اما با توجه به این ابلاغ (مصوبات مجلس)، اقدامات الزام آورتر و قابل پیگیری‌تر از طریق مراجع مربوطه شد.

به گفته وی در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۹۴ مصوبه برای واحدهای تولیدی که در خواست حل مشکل داشته‌اند از کارگروه تسهیل اخذ شده است. بر اساس بررسی‌هایی که در قالب کمیته‌های پیگیری انجام شد، تقریبا ۵۶.۸ درصد مصوبات اجرا شد، ۳۱.۵ درصد اجرا نشد و حدود ۷.۶ درصد هم با عدم پیگیری متقاضی روبه‌رو شد. یک درصد مصوبات نیز در دست اجرا است که بر اساس بحث زیر ساختی نیازمند زمان بیشتری است. حدود ۳۱ درصد آن‌ها هم اجرا نشده که مجدد در سال ۱۴۰۱ در حال بررسی است.

سعیدی با بیان اینکه در هشت ماهه نخست ۱۴۰۱ تاکنون ۶۱۰ مصوبه از ستاد برای حل مشکلات واحدهای تولیدی اخذ شده، گفت: بیشتر این مصوبه‌ها در بحث تعیین و تکلیف بدهی‌های معوق، حوزه‌های بانکی، تامین اجتماعی، مالیاتی و محیط زیست بوده است. به طور کلی تاکنون ۳۸.۴ درصد این مصوبات اجرا شده، هشت درصد اجرا نشده و ۵۱.۱ درصد نیز در حال اجرا است.

او درباره عمده‌ترین مشکلات بخش تولید نیز گفت: حدود ۷۵ درصد مشکلات تولید در حوزه بانکی است. تعیین و تکلیف بدهی‌های معوق و درخواست تسهیلات در رتبه‌های نخست مشکلات قرار دارند.

 

( براساس گزارش مندرج در سایت ایسنا )