مالیات ارزش افزوده؛ اسید در چشم تولید

دنیای اقتصاد : باتری، این نام آشنا در نزد هر آن‌کس که با خودرو سروکار دارد، از هنگام تولید تا مصرف پیچیدگی‌هایی دارد که شرح آن را باید از زبان تولیدکنندگانش شنید. در آخرین روزهای بهاری با علی اکبرغفوری‌منش، مهدی آقایان و مهدی کامکار، از اعضای انجمن تولید‌کنندگان باتری قراری گذاشتیم تا سخن و نقد ونظرشان […]

مالیات ارزش افزوده؛ اسید در چشم تولید بیشتر بخوانید »