اعضاء تولیدکننده باتری های خودرویی و موتوری

شرکت توسعه منابع انرژی توان

جناب آقای سید مصطفی هاشمی گلپایگانی

شرکت پاسارگاد صنعت باتری

جناب آقای علی اکبر غفوری منش

شرکت برنا باتری

جناب آقای سعید تقوی

شرکت نیروگستران خراسان

جناب آقای وحید فرهادی نژاد

شرکت دورنا باتری ارس

جناب آقای سعید صدیقی بناب

شرکت بازرگانی اشجع باتری

جناب آقای مهدی اشجع

شرکت ویستا الکتریک رایکا
شرکت ویستا الکتریک رایکا

جناب آقای وحید راد

شرکت ماد آریا ویستا
شرکت ماد آریا ویستا

جناب آقای هومان سپهری

شرکت فراز باتری نوین پارسیان
شرکت فراز باتری نوین پارسیان

جناب آقای علی صابری

شرکت آذر تابان مطمئن

جناب آقای علی عباسی

شرکت آرمه گیتی آسیا

جناب آقای شاهرخ رضایی امیری

شرکت کرمان باتری ارگ

جناب آقای سید عباس نوبختی

شرکت توان انرژی گستر کاسپین

جناب آقای مرتضی انوری

شرکت یکتا باتری سپاهان

جناب آقای احسان اله رجایی زاده هرندی

شرکت تدبیر صنعت آیندگان قرن

جناب آقای اسفندیار حسینی

شرکت اطلس باتری سپهر البرز

جناب آقای قربان قورت بیگلو

شرکت پارت پلاستیک خراسان

جناب آقای بهزاد برنجکار

شرکت جام جم باتری اردکان

سرکار خانم زهرا مصدق اردکانی