آخرین اخبار ایران و جهان
دسترسی سریع
انجمن تولیدکنندگان باتری از کلیه اساتید محترم دانشگاه ها ، هیئت های علمی ، مهندسین صنایع ، مهندس مشاور ، مشاوران بازرگانی و بازاریابی ، محققین و پژوهشگران در حوزه باتری های خودرویی ، صنعتی ، ساکن و موتوری و همچنین تولیدکنندگان قطعات پلاستیکی و سربی ، تولیدکنندگان ماشین آلات و لوازم آزمایشگاهی و سایر اشخاصی که دارای تجربیات علمی و عملی در حوزه صنعت باتری به عنوان اعضای افتخاری انجمن تولیدکنندگان باتری ایران دعوت به عمل می آورد.
آخرین اخبار انجمن و صنعت باتری
مقالات تخصصی حوزه صنعت باتری
جلسات انجمن تولیدکنندگان باتری ایران
شرکت های عضو انجمن تولیدکنندگان باتری ایران