جلسه تولیدکنندگان باتریهای ذخیره ساز

جلسه تولید کنندگان باتریهای ذخیره ساز

امروز مورخه ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ جلسه تولید کنندگان باتریهای UPS در دفتر انجمن منعقد گردید .
در این جلسه توانمندی تولیدکنندگان در جهت رفع نیاز سال ۹۸و همچنین طرحهای توسعه پیش رو مورد گفتگو واقع شده بود.
باعث کمال افتخار است که در سال رونق تولید به آگاهی رسانده شود که خوشبختانه با عنایت به تلاش وافر مدیران و کارکنان مجموعه های فوق اغلب باتریهای مورد نیاز قابل تولید و تحویل خواهد بود.
بنا بر این از متقاضیان محترم این نوع از باتریها تقاضا دارد جهت انعقاد قرار داد و سفارش درخواست هماهنگی لازم را بعمل آورند.