عضویت رسمی

شرایط عضویت

 
  • كليه اشخاص حقيقي و حقوقي پس از تصويب هيئت مديره انجمن به عضويت انجمن پذيرفته مي شوند.

  • اعضای رسمی دارای حق رأی می باشند و می توانند در جلسات مجامع عمومی و کمیسیون های تخصصی شرکت و نقطه نظرات کارشناسی خود را در جهت هر چه پربار نمودن جلسات ابراز  و در رأی گیری های انتخابات اعضاء هیئت مدیره و تصمیمات انجمن شرکت نمایند.

مراحل عضویت

       ارسال نامه درخواست عضویت رسمی در انجمن تولیدکنندگان باتری ایران به همراه مدارک مورد نیاز
لازم به توضیح است ، پس از بررسی نامه درخواست و مدارک در هیئت مدیره ، نتیجه نهایی به شرکت / شخص متقاضی عضویت افتخاری اعلام می گردد.

مدارک مورد نیاز

اشخاص حقوقی : 

  • اصل نامه درخواست عضویت 
  • تکمیل و ارسال فرم عضویت رسمی و منشور اخلاقی  
  • تصویر شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل  
  • تصویر آگهی تأسیس
  • تصویر پروانه بهره برداری
  • تصویر آخرین تغییرات روزنامه رسمی
  • رزومه و سوابق فعالیت شرکت