دریافت گواهینامه شاخص رشد تولید واحد نمونه صنایع برق در سال ۱۳۹۸ از وزارت صنعت معدن و تجارت توسط شرکت پاسارگاد صنعت باتری

Previous slide
Next slide